EVROPSKI KODEKS PROTI RAKU IN ALKOHOLU (SPOROčilo za medije)

$ime_slike
Evropski kodeks proti raku; upoštevajmo vseh 12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku in ne zanemarjajmo skrbi za svoje zdravje na področjih, ki niso povezana s pandemijo COVID-19.
Tokrat posvečamo pozornost priporočilu št. 6 - OMEJITE vse vrste ALKOHOLNIH pijač! Alkohol je povzročitelj mnogih vrst raka, težkih duševnih motenj in hudih kroničnih bolezni.
Podatki za Slovenijo kažejo, da:
- je poraba alkohola v Sloveniji višja od evropskega povprečja,
- 45 % prebivalcev, starih 25–64 let, pije čezmerno,
- je bil eden od treh slovenskih 15-letnikov in vsak drugi 17-letnik v življenju že vsaj dvakrat opit,
- da v zadnjih letih opažamo naraščanje deleža mladih žensk, ki tvegano pijejo,
- zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in prometnih nezgod, ki jih povzročijo vozniki pod vplivom alkohola, vsak dan v povprečju umre 5–6 oseb,
- ocena stroškov, povezanih s pitjem alkohola, je v Sloveniji v letih 2012–2016 v povprečju znašala 230 milijonov evrov letno.

Evropske države in Slovenija imamo na voljo mnogo ukrepov, ki so učinkoviti pri preprečevanju in zmanjševanju škodljivih posledic alkohola. Med te ukrepe uvrščamo:
- omejevanje dostopnosti alkohola (omejitev prodaje po urah in dnevih, določanje starostne meje za nakup in pitje alkoholnih pijač),
- zmanjšanje cenovne dostopnosti alkohola (zvišanje minimalnih davčnih stopenj, prepoved akcijskih in promocijskih cen),
- omejevanje tržnega komuniciranja alkoholnih pijač,
- zgodnje prepoznavanje in obravnavanje oseb, ki tvegano pijejo,
- zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj ter drugih bolezni in stanj zaradi pitja alkohola,
- preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola,
- povečevanje odgovornosti strežnega osebja.

Ob izteku omejitev polnega in za zdravje neugodnega leta 2020 pridr. prof. dr. Marko Vudrag, predsednik Društva ko-RAK.si (Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim), sporoča: "Dostop do zdravstvenih storitev je marsikje otežen, tudi na področju diagnostike in izvajanja zdravstvenih aktivnosti, ki so pomembne za zdravje državljanov – tudi tistih, ki so ali pa bodo zboleli za rakom. Zato je nujno, da sprejmemo odločitev in obvezo do lastnega sebstva in telesa ter skozi preprosta napotila, ki nam jih ponuja Evropski kodeks proti raku v 12 nasvetih, prispevamo k lastnemu zdravju in dobremu počutju. Držimo se 6. točke Evropskega kodeksa in omejimo vse vrste alkoholnih pijač!"

Omejevalna alkoholna politika bo uspešna le, če pri njenem oblikovanju in izvajanju sodelujejo različni akterji – tako politični snovalci in odločevalci kot tudi stroka ter civilna družba. Ob tem lahko naštejemo 6 (šest) glavnih akterjev, ki vplivajo na zdravje prebivalstva, in sicer:
- različne skupnosti (družine, soseske, šole, NVO, …),
- sistem zdravstvenega varstva,
- delodajalci in podjetja,
- šole in izobraževalne ustanove,
- vlada,
- mediji.

Pomembno je razumeti povezavo med pitjem alkohola in škodljivimi družbenimi posledicami, ki presegajo škodne dogodke individualne narave. Vse kaže, da je pitje alkohola širši in izrazito družbeni problem, zato so mediji, kot pomembni družbeni deležniki in soustvarjalci varovanja javnega zdravja, ključni akterji pri omejevalni alkoholni politiki.

Zato želimo na Društvu ko-RAK.si izpostaviti vseh 12 preprostih nasvetov proti raku (in med njimi priporočilo št. 6), ki zanesljivo zmanjšujejo pojavnost raka, ki je po bremenu za posameznike in za celotno družbo prvi javno zdravstveni problem. To so:
1. NE KADITE!
2. NE KADITE v navzočnosti drugih!
3. Vzdržujte ZDRAVO, normalno TELESNO TEŽO!
4. Vsak dan bodite TELESNO DEJAVNI!
5. PREHRANJUJTE SE ZDRAVO!
6. OMEJITE vse vrste ALKOHOLNIH pijač!
7. PREVIDNO se SONČITE!
8. Na delu se ZAŠČITITE pred NEVARNIMI SNOVMI, ki povzročajo raka!
9. VARUJTE SE pred ionizirajočim SEVANJEM!
10. ŽENSKE! Dojenje in omejevanje jemanja hormonskih zdravil manjša ogroženost z rakom!
11. POSKRBETI, da bodo otroci CEPLJENI proti: HBV in HPV!
12. UDELEŽUJTE SE organiziranih PRESEJALNIH PROGRAMOV!

Naj zaključimo s ponovnim poudarkom na priporočilu št. 6: varne meje pitja alkohola ni – vsako pitje alkohola je resno zdravstveno tveganje. Zato je pomembno čim manj oz. raje sploh ne piti ali izbrati bolj zdravo alternativo.