RAK JE JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM! Svetovni dan boja proti raku (Sporočilo za medije)

$ime_slike
4. februarja obeležujemo Svetovni dan boja proti raku. Rak je kronična bolezen, ki postaja v Sloveniji in v svetu vedno večji javnozdravstveni problem. Njegova pojavnost narašča.

Tako v Sloveniji vsako leto na novo zboli okrog 15.000 ljudi, približno polovica od tega jih umre. Po podatkih REGISTRA RAKA RS je v letu 2016 na novo z rakom zbolelo 15.118 ljudi. Najpogostejši raki so: raki kože (brez melanoma), prostate, pljuč, dojk in debelega črevesa in danke (RDČD). V prihodnje lahko predvsem zaradi starajoče se populacije pričakujemo, da bo število na novo obolelih le še naraščalo. Poleg različnih dejavnikov iz okolja porast se zlasti pripisuje hitremu staranju prebivalstva. Delež umrljivosti zaradi raka tudi narašča, pri ženskah je že drugi, pri moških pa prvi vzrok smrti. Zato bo tudi Evropske komisije letos v Bruslju obeležila Svetovni dan boja proti raku, 4. februar, z oznanitvijo skupnih prizadevanj za nov Evropski načrt premagovanja raka na vseh področjih: preventivo, diagnostiko, zdravljenje in celostno rehabilitacijo.

Žal, Slovenija še vedno zaostaja za razvitimi državami EU po zgodnjem odkrivanju raka, prav tako je nižja tudi stopnja preživetja, ki pa je v najtesnejši povezavi prav z zgodnjim odkrivanjem bolezni (slika 1.). Stanje na tem področju lahko občutno izboljšamo z boljšo odzivnostjo v državne presejalne programe: SVIT, DORA in ZORA za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb, kajti 70-odstotna odzivnost in več (vsaj 75 %) v programe, daljša preživetja in manjša umrljivost.