RAK MATERNIČNEGA VRATU (RMV) – eliminacija javno zdravstvenega problema v Sloveniji in Evropi do leta 2030 (SPOROČILO ZA MEDIJE)

$ime_slike
Države članice EU, naj nemudoma ukrepajo za izpolnitev cilja - odprava raka materničnega vratu kot javnozdravstvenega problema do leta 2030
Novembra 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija začela z globalnim planom za odpravo konkretne vrste raka - Raka materničnega vratu, ki ga je mogoče preprečiti s profilaktičnim cepljenjem proti humanemu papiloma virusu (HPV), z udeležbo v presejalnem programu ZORA ter zdravljenjem predrakavih sprememb na materničnem vratu.

Kljub razpoložljivosti številnih zelo učinkovitih metod za preprečevanje in nadzor raka materničnega vratu je samo leta 2020 več kot 341.000 žensk po vsem svetu umrlo zaradi tega raka. V državah članicah EU vsako leto na novo diagnosticirajo rak materničnega vratu pri približno 33.000 ženskah, zaradi te bolezni pa jih umre približno 15.000 na leto. Glede na to, da je mogoče skoraj vsako življenje, ki ga zahteva rak materničnega vratu, rešiti s pravilno in učinkovito strategijo preprečevanja in zdravljenja, ni časa za izgubljanje v prizadevanju, da bi leta 2030 dosegli odpravo raka materničnega vratu.

Cilji v Evropi:
 - najmanj 90 % deklet in fantov cepljenih proti HPV - do 15. leta starosti; Povečati je potrebno pokritost s cepljenjem proti HPV, da se doseže cilj 90 % do leta 2030. Obstajajo velike razlike v stopnjah cepljenja proti HPV po Evropi, pri čemer so nizke stopnje (ali odsotnost programa cepljenja) pogosto opažene pri državah z najvišjo pojavnostjo raka materničnega vratu. Zagotoviti je potrebno izrecno podporo evropskega načrta za premagovanje raka, da bo cepljenje proti HPV vključeno v rutinski program cepljenja v državi. Izboljšati je potrebno cenovne dostopnosti cepiv proti HPV.

- najmanj 70 % žensk iz ciljne populacije v presejalni program;
- najmanj 90 % žensk, pri katerih so bile ugotovljene predrakave spremembe ali ali rak materničnega vratu ustrezno zdraviti.

Zagotoviti je potrebno zdravljenje predrakavih in rakavih obolenj, odkritih s pregledom, saj samo presejanje ne bo moglo preprečiti raka materničnega vratu. Ženske s predrakavimi lezijami materničnega vratu je mogoče zdraviti s preprostimi tehnikami, kot je lokalna kirurška ekscizija ali ablacija.

Slovenija s programom ZORA že dosega dva od treh ciljev, ki so nujni za odpravo RMV: več kot 70-odstotno udeležbo žensk v programu ZORA in učinkovito zdravljenje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu pri več kot 90 % žensk. Državni program ZORA deluje- že od leta 2003, a v zadnjih letih (Covid) nas skrbi manjše odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu, zlasti v starostni skupini žensk od 30 do39 let v zadnjih. Neodkrite in nezdravljene spremembe visoke stopnje lahko napredujejo v raka materničnega vratu, ki je eden redkih rakov, ki se pojavljajo še pred 50. letom starosti.

Ob tej priložnosti ženske pozivamo:
 - Ne odlašajte s preventivnim pregledom z brisom materničnega vratu pri svojem izbranem osebnem ginekologu.
 - Ne odlašajte s klicem izbranemu osebnemu ginekologu, če posumite, da imate znake, sumljive za raka materničnega vratu.
 - Odločite se za cepljenje svojih otrok proti okužbi s HPV.

Če primerjamo slovenske podatke s podatki Mednarodne agencije za raziskovanje raka (IARC) pri Svetovni zdravstveni organizaciji iz podatkovne zbirke CANCER TODAY, se Slovenija zadnja leta umešča med evropske države s sicer najmanjšo incidenco RMV. V letu 2021 smo v Sloveniji zabeležili 88 novih primerov RMV, starostno standardizirana incidenčna stopnja (svetovni standard) pa je bila 5.5 novih primerov na 100.000 žensk, kar je druga najmanjša vrednost od uvedbe programa. V začetku 1960. let je imela Slovenija s starostno standardizirano incidenčno stopnjo okrog 29 novih primerov RMV na 100.000 žensk podobno breme tega raka kot ga ima danes Romunija, v kateri je breme RMV največje v Evropi.

 V zadnjih letih v Sloveniji zaradi velikega zaupanja žensk v progam ZORA, ki se odraža v visoki udeležbi žensk na preventivnih pregledih pri izbranih osebnih ginekologih in kakovostnega dela vseh izvajalcev programa, letno odkrijemo in zdravimo okrog 1.600 predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje in s tem učinkovito preprečujemo RMV. Število predrakavih sprememb in raka materničnega vratu se je pri ženskah, ki so se cepile v starosti od 12 do 13 let, zmanjšalo za 87 odstotkov. Ob visoki precepljenosti deklic (nad 80 odstotkov) so tako praktično so že na pragu eliminacije raka materničnega vratu. Pričakujemo, da bodo cepiva tudi v Sloveniji enako učinkovita, vendar smo še daleč stran od idealne precepljenosti – po podatkih iz šolskega leta 2019/2020 se je v Sloveniji proti HPV cepilo zgolj 58,5 odstotka šestošolk. Nič nam ne pomaga, če imamo na voljo izjemno učinkovito cepivo, če ga ne uporabimo.