Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu (sporočilo za medije)

$ime_slike
Mednarodna organizacija dela (ILO) je leta 2003 28. april razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.
Na ta dan želimo usmeriti pozornost javnosti na vprašanja varnosti in zdravja pri delu ter spodbuditi ustvarjanje varnostne in zdravstvene kulture, ki bo zmanjševala število z delom povezanih bolezni in nezgod. Delo je pomemben varovalni dejavnik dobrega fizičnega in duševnega zdravja, saj se povezuje s pozitivnim občutkom vključenosti in koristnosti, kreativnosti, potrditve in podpore sodelavcev.