Teden boja proti raku materničnega vratu (RMV) - sporočilo za medije

$ime_slike
Teden boja proti raku materničnega vratu (RMV) Evropski kodeks proti raku - poskrbite, da bodo vaši otroci cepljeni proti hepatitisu B in humanemu papiloma virusu (HPV)
Med 18. in 22. januarjem obeležujemo evropski teden boja proti raku materničnega vratu. Število žensk, ki zbolijo za tem rakom, je v Goriški regiji med najnižjimi v Sloveniji.
Pojavnost raka materničnega vratu (RMV), ki je predvsem posledica okužbe s HPV (humani papiloma virusi), je v Sloveniji že vrsto let v trendu zmanjševanja, zlasti od uvedbe Programa ZORA (leta 2003). Tistega leta je bilo v Sloveniji odkritih 211 primerov, leta 2019 pa samo še polovica - 105 novih primerov. Pregledanost ciljne skupine slovenskih žensk iz Programa ZORA (namenjen ženskam od 20 do 64 let) v Sloveniji presega mednarodno priporočeno normo in znaša več kot 70 %. Na Goriškem imamo najvišjo udeležbo v preventivnem programu ZORA v Sloveniji (okrog 80 %) in hkrati nižji odstotek patoloških izvidov brisov materničnega vratu od slovenskega povprečja (Goriška - pod 5 %). To je povezano tudi s cepljenjem proti HPV, kajti če se ženske redno udeležujejo presejalnih pregledov in so cepljene proti HPV, je verjetnost, da bodo zbolele za RMV, izjemno majhna. Mednarodna agencija za raziskovanje raka pri Szo je cepljenje proti HPV in presejanje za RMV prepoznala kot dve ključni aktivnosti, s katerima lahko pomembno zmanjšamo breme raka in ju zato vključila v Evropski kodeks proti raku. Kodeks vsebuje 12 enostavnih z dokazi podprtih priporočil, ki so namenjena prav vsakemu izmed nas. Z upoštevanjem teh priporočil lahko zmanjšamo breme smrti zaradi vseh vrst raka do 50 %.