O društvu

Za rakom letno v Sloveniji zboli okrog 12.000 ljudi, umre pa jih približno 6000. V splošni populaciji se število obolelih zaradi rakavih bolezni zvišuje, kar je delno posledica staranja prebivalstva, delno zaradi vse boljših metod odkrivanja in delno zaradi škodljivih življenjskih navad, kot so kajenje, pretirano pitje alkohola, premalo gibanja, previsoke telesne teže, pretiranega izpostavljanja soncu …
Pet najpogostejših vrst raka V SLOVENIJI - kožni (razen melanoma), raki debelega črevesa in danke, prostate, pljuč in dojk obsegajo 59 odstotkov vseh novih primerov rakavih bolezni. Raki teh organov so povezani z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim sončenjem, nepravilno prehrano, kajenjem in čezmernim pitjem alkoholnih pijač; ogroženost zaradi njih moramo in lahko znižamo z ukrepi primarne preventive.
V Sloveniji je pri ženskah vodilni rak dojk, pri moških rak prostate. Število novih rakavih obolenj pri prebivalcih Goriške zdravstvene regije podobno kot v celi Sloveniji narašča. Glede na zadnje podatke Registra raka smo imeli v primerjavi s Slovenijo v regiji več novih primerov raka debelega črevesa in danke, pri ženskah še več raka dojk.
O raku kroži veliko mitov. Eden najpogostejših je, da je to bolezen bogatih, starejših in razvitih držav. Resnica je, da je rak globalna epidemija, za katero letno umre okoli osem milijonov ljudi. Prizadene ljudi vseh starosti in vse socialno-ekonomske skupine. Prav tako je mit, da je ta bolezen smrtna obsodba. Danes je rak zaradi vse boljših diagnostičnih metod in zdravljenja postal kronična bolezen. Pomembno pa je, da je odkrit čim prej. Če je rak odkrit v zgodnjih stadijih, je zdravljenje krajše in lažje, preživetje daljše in kakovost življenja višja. Prav zato je zgodnje odkrivanje eden glavnih ciljev obravnave raka pri nas in v svetu. Velik korak v to smer so presejalni programi, s katerimi odkrivajo predrakave in rakave spremembe v populaciji, ki še nima izraženih težav in znakov bolezni. V Sloveniji smo vpeljali tri presejalne programe, in sicer za rak debelega črevesa in danke (Svit), rak materničnega vratu (ZORA) in rak dojk (DORA). Pri zgodnjem odkrivanju raka je zelo pomembna ozaveščenost splošne javnosti o raku, njegovih znakih in simptomih ter ustreznem ravnanju ob sumu na rak. Društva bolnikov z rakom imajo pri ozaveščanju vidno in pomembno vlogo. Društvo ko-RAK.si, ki s spremenjenim imenom deluje že več kot trideset let, ves ta čas daje velik pomen različnim programom izobraževanja in ozaveščanja prebivalstva o preprečevanju raka in njegovem zgodnjem odkrivanju.
Društvo usklajuje interese ter oblikuje in predlaga programe za preventivno dejavnost na področju boja proti raku.
Pri tem svojo dejavnost oblikuje v skladu z načrtom zdravstvenega varstva in doktrino Onkološkega inštituta v Republiki Sloveniji ter programom Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Pri izvrševanju nalog sodeluje in usklajuje svoje dejavnosti s sorodnimi društvi in specializiranimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini. Za uresničevanje ciljev sodeluje z vsemi organizacijami in institucijami, ki imajo v svojih programih zdravstveno-vzgojno in izobraževalno dejavnost v smislu izboljšanja zdravstvene kulture.

    Naloge društva so naslednje:
  • sodeluje pri zdravstveni vzgoji in izobraževanju občanov v boju proti raku,
  • sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih, pedagoških in socialnih delavcev za delo na področju boja proti raku,
  • spodbuja in podpira raziskovalno delo na področju raka,
  • sodeluje pri zbiranju sredstev za delovno opremo in druge materialne potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti za delo na področju preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja rakavih obolenj,
  • sodeluje pri posebnih akcijah za preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka,
  • spodbuja in usposablja posameznike in skupine za prostovoljno solidarnostne aktivnosti pri osebni pomoči osebam, ki so zbolele za rakom in njihovim družinam,
  • izdaja publikacije in skrbi za pravilno in učinkovito obveščanje javnosti o vseh vidikih organiziranih preventivnih aktivnosti in onkološkega varstva ter o dosežkih na tem področju.

pridr. prof. dr. Marko Vudrag, dr. med.
Predsednik Društva ko-RAK.siPodatki o društvu:
polno ime: Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim - ko-RAK.si
okrajšava imena: ko-RAK.si
naslov: Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica
davčna št.: SI 95368698
matična št.: 5250277
Podatki o bančnem računu:
TRR:SI56 0313 0100 0810 583, račun odprt pri banki SKB d.d.

Materiali: