Melanom

$ime_slike
Melanom je najbolj napadalna vrsta kožnega raka. Zanj je značilna neobvladana rast celic, ki izdelujejo kožno barvilo. Na koži se pojavi nenadoma, brez opozorila, lahko pa se razvije tudi na obstoječem kožnem znamenju. Če ga odkrijemo pravočasno, je eden najbolj ozdravljivih rakavih tumorjev.

Pojavnost melanoma

Skupna pojavnost melanoma še vedno narašča. Vsako leto zboli za nemelanomskim rakom dva do tri milijone svetovnega prebivalstva, približno 132.000 jih ima diagnozo melanoma. Organizacija združenih narodov poroča, da je rak kože, predvsem melanom, v hitrem naraščanju, še posebej v državah, kjer je večina prebivalstva belopolta.

Podatki za Slovenijo

V Sloveniji letno zboli približno 500 bolnikov, njihovo število pa se povečuje na vsakih šest do deset let. Živih bolnikov z melanomom je med 4000 in 5000 (leta 2011 je bilo 4.598 bolnikov). Ocenjeni petletni delež preživetja pri napredovalem metastatskem melanomu (IV. stadij) je nizek in znaša med 15 do 20 odstotkov. Melanom se razvije najpogosteje pri mladih odraslih, bolj dovzetne zanj so mlajše ženske. Pred 45. letom je pojavnost melanoma pri ženskah višja kot pri moških. Kasneje se statistika spremeni in do 60. leta je delež melanoma pri moških več kot dvakrat tolikšen kot pri ženskah, do 80. leta se tveganje pri moških potroji. Pri ženskah se najpogosteje pojavi na nogah, zelo pogosto tudi na vratu in obrazu, pri moških najpogosteje vznikne na trupu (hrbet in prsni koš).

Samopregledovanje je nujno


Nujno je pravočasno prepoznavanje spremenjenih kožnih znamenj oziroma nastanek novih ter takojšnje posvetovanje pri zdravniku. Stroka je enotna, da bi samopregledovanje moralo postati redna praksa, saj le preventiva povečuje možnosti preživetja. Enkrat mesečno je potrebno natančno pregledati telo, tudi na težje dostopnih mestih, kot so lasišče in intimni predeli telesa.

Kakšno je maligno kožno znamenje?
Najbolj učinkovita prepoznavanja melanoma je metoda ABCDE, ki nazorno pokaže, na katere spremembe pri znamenju moramo biti pozorni. Maligno kožno znamenje je asimetrično, večbarvno (od svetlorjave do črne), velikokrat z izrastki ter večje od 6 mm. Posebna pozornost je potrebna prav glede spremembe velikosti že obstoječega znamenja, njegovo povečanje je lahko znak za alarm.

V napredovali fazi melanom lahko zaseva v notranje organe in ogrozi življenje bolnika. Zdravljenje je najbolj uspešno, če je debelost malignega kožnega znamenja manjša od 1 mm. V Sloveniji je bila srednja vrednost debeline primarnih tumorjev na prelomu stoletja 3,4 mm, medtem ko so ponekod v EU s preventivnimi programi že v začetku 80-tih melanom ob odkritju že uspeli zmanjšati pod 1mm. Zadnja leta pa so tudi pri nas pogostejši bolniki, ki pridejo na pregled v fazi, ko obarvana sprememba kože klinično še ni izraziteje zadebeljena in ne povzroča nobenih težav (pod 0,8 mm).

Zdravljenje melanoma

Zdravljenje se začne s kirurško odstranitvijo tumorja na koži. Če je ta zelo debel, sledi biopsija varovalne bezgavke in po potrebi tudi njena odstranitev. Pri bolnikih z zasevki v bezgavkah se doda adjuvantno zdravljenje z interferonom. Sledi zdravljenje z braf inhibitorji oziroma imunoterapijo.

Prelomni pristop v zdravljenju
Po novem imajo bolniki z napredovalim melanomom, ki se ga ne da odstraniti z operacijo, ali razsejanim melanomom novo možnost zdravljenja z novim imunoterapevtskim zdravilom.

Zdravilo predstavlja revolucijo v zdravljenju melanoma, saj pacientu ne le podaljša življenje, ampak pri nekaterih bolnikih celo pripelje do zazdravitve.

Kako deluje novo zdravilo?

Človekove imunske celice imajo oprijemališča - receptorje PD-1. Nanje se s posebnimi vezmi (PD-L1, PD-L2) pritrdijo rakave celice in na ta način zavrejo delovanje imunskih celic. Novo zdravilo deluje tako, da se veže na receptor PD-1 in prepreči vezavo oziroma pritrditev rakavih celic oziroma delovanje ligandov nanj. Tako odpravi po poti PD-1 posredovano zavrtje imunskega odziva, vključno z imunskim odzivom proti tumorju.

Pri regulaciji imunskega sistema obstaja kar nekaj nadzornih točk, preko katerih lahko vplivamo na imunski sistem. Ena od teh je receptor za programirano celično smrt PD-1. Rakaste celice imajo ligand, ki se veže na ta receptor, tako imenovan PD-L1 oz PD-L2. Prek nadzornega mesta PD-1 lahko tumor blokira imunski sistem, ki tako postane manj aktiven in ne brani več pred rakavimi celicami. Zato so strokovnjaki začeli raziskovati, kako tumorskim celicam preprečiti, da bi poslabšale imunski sistem in njegovo delovanje. Če na receptor PD-1 delujemo s protitelesom ali če protitelo vežemo na ligand in s tem preprečimo, da bi se ligand vezal na receptor, preprečimo deaktivacijo imunskega sistema, ki tako ostane aktiven.Izr. prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., spec. internistka, Onkološki inštitut Ljubljana: »Rezultati so obetavni.«
»Predčasno končana študija KEYNOTE-006, v kateri so primerjali novo zdravilo z do sedanjo standardno terapijo pri bolnikih z napredovalim kožnim melanomom, je pokazala nadvse obetavne izide. Novo zdravilo je namreč statistično pomembno izboljšalo celotno preživetje in obdobje brez napredovanja bolezni, boljši pa je bil tudi odgovor na zdravljenje. Gre za prvo zdravilo iz skupine zaviralcev receptorja PD-1, ki je podaljšalo preživetje v primerjavi s standardno imunoterapijo napredovalega melanoma. Zdravljenje je spremljala tudi manjša pogostost neželenih učinkov. Zdravilo je dostopno na Onkološkem inštitutu v Ljubljani v okviru tako imenovanega programa sočutne uporabe za bolnike z napredovalim melanomom po izčrpanem standardnem zdravljenju metastatskega melanoma. Prihod takega zdravila je pomemben, ker je to bistveno učinkovitejše zdravljenje, kot smo ga imeli. Daje zelo dobre odgovore na zdravljenje, podaljša preživetje, izboljša kakovost življenja teh bolnikov. Bolnikom prinaša novo upanje na daljše življenje, pri nekaterih pa dosegamo celo zazdravitve.«

Prof. dr. Ron Dunbar, Univerza v Aucklandu: »Revolucija v zdravljenju melanoma«
»Celo najbolj skeptični onkologi ob takšnih izidih rečejo le ‘vau’. Gre za najinovativnejša zdravljenja, ki smo jim priča v zadnjih desetletjih, če ne celo kadar koli. Gre za revolucijo, ki se razvija 25 let. Že pri majhnem številu pacientov imamo namreč jasen dokaz, da imunski sistem lahko uniči raka. Vzrok, da sem tako navdušen, je v tem, da sem leta spremljal razvoj, ki se zdaj uresničuje.«

Dr. Antoni Ribas, UCLA: »Nobenih negativnih učinkov«
»Pri zdravljenju z novim zdravilom iz skupine imunoterapevtikov velika večina, vsaj 80 odstotkov pacientov, niti ne občuti kakršnega koli negativnega učinka.«

Zgodba bolnice Kathy Thomas
Infografika: Delovanje zdravila
Infografika: Rak v Evropi