infotočka

$ime_slike

Vabljeni v informacijsko točko

Društva ko-RAK.si.

V njej vam brezplačno omogočamo:

  • informacije o bolezni
  • individualen pogovor z zdravnikom specialistom
  • pogovor s psihologom
  • pomoč na domu s strani posebej usposobljenega osebja

Pokličete nas lahko vsak ponedeljek in sredo med 9:00 in 13:00 na brezplačno telefonsko številko 080 16 11.

Informacijska pisarna, ki deluje na Ulici Gradnikove brigade 63, v prostorih Karitas, je odprta vsak ponedeljek in sredo med 9. in 13. uro. V njej delujejo in svetujejo različne nevladne in humanitarne organizacije, med drugim tudi Društvo ko-RAK.si. Informiranost občanov, še posebej pa ranljivih skupin, mora biti pravilna in ponujena v pravem času. Društvo ko-RAK.si v Informacijski pisarni ponuja bolnikom z rakom celostno podporo med zdravljenjem in po njem. Bolniki z rakom, za katere je pri nas še vedno in kljub vse večjim finančnim težavam v zdravstveni blagajni dobro poskrbljeno, kar se tiče diagnostike, zdravljenja in predvsem dostopnosti do vseh registriranih zdravil, zlasti bioloških, pa se še vedno vse prepogosto znajdejo v zadregi, ko so odpuščeni iz bolnišnice ali je njihovo zdravljenje zaključeno oziroma izčrpano. Pogosto številna vprašanja, stiske in dileme ostajajo brez odgovorov, bolniki ne razumejo zapletenih strokovnih medicinskih izrazov in iz njih izhajajočih odločitev o zdravljenju, ne vedo, katere oblike podpornega zdravljenja bi zanje tudi prišle v poštev. Še zlasti je v Sloveniji velika potreba po psiho-onkološki pomoči, saj povpraševanje močno presega trenutne zmožnosti. Enako velika je tudi potreba po nudenju organizirane paliativne oskrbe, ki se pri nas prav tako začenja oblikovati. Na vse omenjene potrebe bo v veliki meri odgovorilo prav Društvo ko-RAK.si preko Informacijske pisarne.
V Informacijsko pisarno lahko pokliče ali pride na osebni obisk in razgovor vsak onkološki bolnik ali njegov svojec ter se dogovori za individualno konzultacijo z zdravnikom, ki mu bo v osebnem razgovoru razložil izvide preiskav, pojasnil posamezne oblike predlaganega zdravljenja, svetoval podporno zdravljenje … Prav tako je na voljo tudi individualna psihološka pomoč za vse bolnike z rakom in njihove svojce. Potekajo pa tudi že priprave na nudenje organizirane pomoči bolnikom z rakom na domu.

Zloženka društva ko-RAK.si
2016 05 31 08 35 02
IMG 5923
IMG 5934
IMG 5983