S ŠPORTOM PROTI RAKU DOJKE

$ime_slike
V Sloveniji se število obolelih za rakom dojke giblje okrog 14 000. Največji delež tistih, ki se spoprijemajo s to zahrbtno boleznijo je prav na Goriškem in v osrednji Sloveniji. Število iz dneva v dan strmo narašča in statistika kaže, da se trend približuje številu obolelih v razvitih državah, kar pa pomeni, da naj bi v prihodnosti za rakom dojke zbolela vsaka osma ženska.

Številke so zaskrbljujoče, a kljub večanju števila obolelih, se preživetje le teh občutno izboljšuje. Tako se pojavi vprašanje kaj pa potem, ko je rak premagan? Kako naprej?

Ko se bolnica vrne iz bolnišnice, jo čaka težko obdobje rehabilitacije. Marsikdaj so bolnikce prepuščene sami sebi. Bolezen in učinki zdravljenj lahko prizadenejo tako psihološko in telesno podobo kot socialno življenje obolele. Soočanje z boleznijo in njenim zdravljenjem spremeni prioritete bolnic in ljudi, ki so v stiku z njimi. Tudi dolgotrajne posledice rakavega obolenja lahko močno posežejo v življenje posameznice in tako znižujejo kakovost življenja.

Telesna dejavnost je eden tistih dejavnikov, ki lahko veliko pripomore k izboljšanju kakovosti življenja. Redna in primerna vadba izboljšuje telesne zmogljivosti bolnic in tako vpliva na lažje opravljanje vsakdanjih opravil, izboljšanje psihofizičnega počutja in s tem tudi na kakovost življenja obolelih za rakom dojke.

V Rožni Dolini se je od meseca marca do junija 2014 odvijala vadba pod imenom »Vadi rad«, namenjena prav bolnicam, ki so preživele raka dojke.

Z namenom, da bi jim bila ponujena možnost, da so telesno dejavne, v skupini sebi enakih in da jim šport postane del vsakdana, so društvo Goriška proti raku, onkologi splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Šempeter in Fakulteta za šport v Ljubljani, izoblikovali program vadbe, ki se je odvijala trikrat tedensko, tri mesece in je bila za udeleženke brezplačna. Vadbo je obiskovalo 14 bolnic različne starosti, z različnimi vrstami raka dojke, v različnih stadijih in ob različnih oblikah zdravljenja.

Pred pričetkom vadbe so bile, z namenom ugotavljanja telesne pripravljenosti udeleženk, izvedene začetne meritve, prav tako so se meritve izvedle na koncu vadbe, da bi ugotovili učinkovitosti vadbe na telesne parametre udeleženk in na kakovost njihovega življenja. Vadba se je ob lepem vremenu odvijala na prostem v okolici Nove Gorice, v primeru slabega vremena, pa v dvorani NIJZ OE Nova Gorica v Rožni Dolini. Zajemala je širok spekter dejavnosti od pohodov, treningov moči, razteznih vaj, plesnih koreografij in meditacije.

Namen pilotske študije, katere sestavni del je bila vadba »Vadi rad« je bil, spodbuditi bolnice z rakom dojke, da s telesno dejavnostjo tudi same pripomorejo k izboljšanju svojega zdravljenja, hitrejšemu in lažjemu okrevanju in posledično kakovostnem življenju in daljši življenjski dobi. Mogoče bo prav projekt »Vadi rad«, ki se je kot vodena in strukturirana telesna dejavnost za bolnice z rakom dojke v Sloveniji izvajal kot prvi v taki obliki, pobuda za vpeljavo telesne dejavnosti v rutino zdravljenja raka dojke na nivoju lokalne skupnosti in oblikovanje večjega števila novih inovativnih vadbenih programov namenjenih izključno bolnicam s to boleznijo.

Izvedbo pilotskega projekta »Vadi rad« je finančno omogočila Mestna občina Nova Gorica v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2014.

Kristina Gnezda

DSC03493
DSC04066
DSC03488
DSC04040