S ŠPORTOM PROTI RAKU DOJKE - Vadi Rad

$ime_slike
Priljubljeni program vadbe - Vadi rad, namenjen in prilagojen potrebam in zahtevam bolnic z rakom dojke, se nadaljuje tudi v septembru 2015. Program poteka pod strokovnim nadzorom izurjene vaditeljice Maje Dakskobler, diplomantke kineziologije, ki je pripravila ustrezen 12-tedenski program strukturirane vadbe.

Po končanem programu bodo bolnice usposobljene za samostojno vadbo. Pred pričetkom in na koncu vadbenega programa bomo opravili meritve telesnih zmogljivosti (oceno aerobnih zmogljivosti, gibljivosti in mišične moči trupa, zgornjega in spodnjega uda). Sodelovali bomo tudi z zdravniki bolnišnice Splošne bolnišnice »Dr. F. Derganca« Nova Gorica.

Udeležba v programu je brezplačna.

Prijavnica v pdf obliki.

Poročilo in fotografije iz prve delavnice v 2015.
vr 1
vr2
vr3
vr4
vr5