SODOBNA OBRAVNAVA RAKA DEBELEGA ČREVESA IN DANKE simpozij 10.marec - FOTOGALERIJA

$ime_slike
Kdaj: četrtek, 10. marec 2016
Kje: Dvorec Zemono, Vipava
Program
  • 14:00 - 15:00 Registracija udeležencev
  • 15:00 - 15:15 Pozdravni nagovor in uvod v problemsko konferenco
  • 15:15 - 15:30 RDČD v številkah (doc. dr. M. Vudrag, Društvo ko-RAK.si)
  • 15:30 - 16:00 Pomen zgodnjega odkrivanja RDČD (doc. dr. R. Janša, UKC LJ)
  • 16:00 - 16:30 Onkološki pristopi v kirurgiji RDČD (dr. I. Edhemovič, Onkološki inštitut Ljubljana)
  • 16:30 - 17:00 Radioterapija v obravnavi RDČD (prof. dr. V. Velenik, Onkološki inštitut Ljubljana)
  • 17:00 - 17:30 Sistemsko zdravljenje RDČD (prof. dr. J. Ocvirk, Onkološki inštitut Ljubljana)
  • 17:30 - 18:00 Satelitski simpozij MSD: Imunoterapija – nov mejnik v zdravljenju raka
    (prof. dr. J. Ocvirk, Onkološki inštitut Ljubljana)

18:00 - 19:00 Okrogla miza - Uspehi zdravljenja RDČD med možnostmi in realnostjo
Moderator:
doc. dr. Marko Vudrag;
Sodelujoči:
doc. dr. Viljem Kovač, strokovni direktor Onkološkega inštituta;
prim. Nataša Fikfak, direktorica SB Šempeter; prof. dr. Janja Ocvirk;
prof. dr. Vaneja Velenik; doc. dr. Rado Janša; dr. Ibrahim Edhemovič;

Po razpravi sledi druženje s pogostitvijo.

Zbornik prezentacij (pdf)
1
2
3
3a
4
5
6
7
8
9
10a
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19a
19b