STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE »BRIŠKI IZZIVI« – AKUTNA LEVKEMIJA

$ime_slike
Ob svetovnem dnevu limfoma bomo organizirali simpozij, namenjen strokovni javnosti, ki bo pod geslom »Akutna levkemija« potekal v četrtek, 19. septembra, v konferenčni dvorani Gradu Dobrovo v Goriških Brdih. S tem tudi nadaljujemo kontinuirano kampanjo osveščanja o krvnih rakih, ki smo jo leta 2013 začeli pod imenom »Briški izzivi«.
Tokratni dogodek »Briški izzivi« bo nadgradnja predhodnih. O akutni levkemiji bomo spregovorili v dveh sklopih. V prvem nas bodo vidni slovenski strokovnjaki seznanili z najnovejšimi dognanji na področja zdravljenja akutne levkemije pri odraslih, v drugem sklopu pa s področja zdravljenja akutne levkemije pri otrocih.

Licenčne točke:
  • Zdravniška zbornica Slovenije: 3 KT
  • Lekarniška zbornica Slovenije: 3,5 KT pasivni udeleženci, 4 KT aktivni udeleženci
  • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije: 4 KT pasivni udeleženci, 8 KT aktivni udeleženci